april 16, 2024

Tid til at være sammen


Vi mennesker er sociale væsner, der har brug for at være en del af et sundt fællesskab, hvor vi kan føle os ønsket og respekteret. Faktisk hører sunde relationer ind under kategorien over den sunde måde at leve på, helt på linje med forhold som kost, søvn og motion. I de vestlige samfund oplever vi en kedelig udvikling i disse år, hvor flere og flere oplever at føle ensomhed, og det er skadeligt for os. Man taler om, at ensomhed dræber på linje med overvægt og dårlig livsstil, det er stof til eftertanke. På national plan iværksættes kampagner mod ensomhed, for at sætte fokus på problemet og for at komme med løsninger på denne stigende tendens. Idag er det ikke kun ældre og syge mennesker, der rammes af ensomhed, det gør alle aldersgrupper børn, unge og voksne og det skal vi have sat ind imod, så vi kan få vendt denne kedelige og triste udvikling i vores dejlige samfund!.