februar 22, 2024

Få hjælp fra advokaten

Hvis man oplever mandatsvig på arbejdspladsen, er det oplagt at kontakten advokaten.

Ofte kan mandatsvig føre til et økonomisk tab, derfor er det vigtigt, der bliver ført en sag, så gerningsmanden kan blive dømt.

Det er rart at have en advokat med på sidelinjen, når man skal have styr på sager, der vedrører mandatsvig.

Christian Kirk Zøllner er en meget kendt forsvarsadvokat, som har 15 års erfaring med sager der vedrører mandatsvig.

Derfor har han kompetencerne og erfaringen med at holde styr på paragrafferne, og hvordan sager om mandatsvig bedst håndteres.

Mandatsvig kan typisk defineres som at gerningsmanden misbruger en fuldmagt eller legitimation, og dermed opnår uberettiget vinding.

Det kan fx. være at en medarbejder har lånt firmakortet, og privat har handlet på kortet, uden at informere virksomheden om denne handling.

Udover sager med økonomisk kriminalitet håndterer strafferetsadvokaterne også mange andre sager.

Det kan være indenfor vold, afpresning, hæleri eller voldtægt. Der er således rigtig mange områder og konflikter, hvor det er relevant at inddrage en advokat.

Det vigtigste er at få ført sagen, og håbe at gerningsmanden kan få den straf vedkommende fortjener.

Tag kontakten idag, og få en samtale om mulighederne for advokatbistand. Når man har sat en advokat ind i sagen, kan vedkommende afgøre om der kan føres en sag.

Hvis man som virksomhed har oplevet økonomisk tab som følge af mandatsvig, er det vigtigst at finde ud af, om man som virksomhed kan opnå en form for erstatning for selve tabet. Det kan man opnå ved at få ført en sag om mandatsvig.