maj 18, 2024

Det vigtige sociale samvær


Vi mennesker er sociale væsner, og for at være i trivsel med os selv, har du brug for nære, tætte og kærlige relationer. Desværre vi i en tid lige nu, hvor ensomheden har alt for gode kår, og flere og flere melder om udbredt ensomhed i Danmark og det tillige med i alle aldersgrupper. Det er noget, vi som samfund skal tage alvorligt, og finde løsninger på for intet mennesker bør føle sig alene, med mindre det selvfølgelig er selvvalgt, så skal vi andre ikke blande os. Men for alle dem, der oplever ufrivillig ensomhed, det skal vi bekæmpe med alt hvad står i vores magt. Det gode liv betyder, at din liv giver mening, eller at du oplever dit liv som værende meningsfuldt, det er også at spise godt, sundt og varieret, dyrke motion, sove godt og ja de nære relationer, de skal dyrkes og næres. Egentlig er det slet ikke den store videnskab, at leve godt, men det kræver din indsats.